دوره متخصص فرانتند

15,000,000 تومان
10,000,000 تومان
در 3ماه متخصص فرانت شو و برای انواع وبسایت‌ها قالب‌های حرفه‌ای طراحی کن
نمونه قالب‌های طراحی شده در دوره متخصص فرانت

در دوره متخصص فرانت چه تخصص‌هایی یاد می‌گیرید:

طراحی UI/UX

آموزش html

آموزش css

آموزش jQuery

آموزش Javascript

آموزش css

پلن های دوره متخصص فرانت

دوره متخصص فرانت، 4 پلن برای ثبت‌نام دارد: حضوری، نیمه حضوری، آنلاین و نیمه آنلاین

پلن حضوری

پلن نیمه حضوری

پلن آنلاین

پلن نیمه آنلاین